Skip to content

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego LONGWAVE Boards

§ 1
Informacje ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.longwaveboards.com prowadzonego przez LONGWAVE Zuzanna Przybylska NIP 5842812617, REGON 520917262

Do kontaktów z Klientami Sklepu udostępniamy:
e-mail: info@longwaveboards.com oraz pomocniczo, tel.: +48 882 334 889

§ 2
Ceny towarów i płatność

Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN, a dodatkowo również w Euro (klient może zmienić wersję waluty na stronie) i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT. 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) płatność gotówką za pobraniem – należność pobiera kurier dostarczając przesyłkę,

b) płatność przelewem w terminie do 7 dni roboczych,

c) natychmiastowa płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.

– W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

– Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

-W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy podany przez klienta na formularzu zwrotu.

§ 3
Dostawa

Zamówienia są nadawane w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia za wyjątkiem desek LONGWAVE (za pobraniem) albo od zaksięgowania wpłaty (pozostałe).

Termin spełnienia świadczenia to czas nadania + czas dostawy.

Czas dostawy na terenie Polski – do 3 dni roboczych od nadania

Koszt dostawy na terenie Polski: darmowy przy zamówieniach powyżej 300zł ( za wyjątkiem desek LONGWAVE )

Czas dostawy przesyłek zagranicznych na terenie UE – do 14 dni roboczych, poza UE – do 60 dni roboczych.

Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentom rzeczy bez wad.

W stosunku do Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za ew. opóźnienia dostawy.

§ 4
Prawo do odstąpienia

Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu oraz kosztom dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Klienta. Sklep zastrzega prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub „dowodu jej odesłania”. Sklep nie pokrywa kosztów zwrotu towaru przez Klienta.

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

Aby zwrócić produkt należy:

1. Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu i załączyć go do paczki.

2. Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.

3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres:

Magazyn LONGWAVE Boards Tomasz Michalski

Gołębia 41, 62-040 Puszczykowo, Polska

§ 5 
Reklamacje

Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej info@longwaveboards.com
lub przesyłane na adres Sprzedawcy

Magazyn LONGWAVE Boards Tomasz Michalski

Gołębia 41, 62-040 Puszczykowo, Polska

(pobierz formularz reklamacyjny ) – link

Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.

W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni. 

W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony.

§ 6

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2019 i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.

W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy | dotyczy wyłącznie Konsumentów

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Magazyn LONGWAVE Boards Tomasz Michalski

Gołębia 41, 62-040 Puszczykowo, Polska

adres poczty elektronicznej: info@longwaveboards.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Pobierz formularz odstąpienia od umowy), jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, drogą elektroniczną.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać towar na adres:

Magazyn LONGWAVE Boards Tomasz Michalski

Gołębia 41, 62-040 Puszczykowo, Polska

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.